meie

MEESKOND

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilased:

 

Sandra Mai (SM) Rajasoo- tegevjuht

 

Simmo Laanemäe- veebidisainer, finantsjuht

 

Sandra Villemson- turundusjuht

SOTSIAALMEEDIA JA KONTAKTID

Handle igal pool- @ofopivoog

E-post- ofopivoog@gmail.com

Tel +372 56223086 (18.00-20.00)

FIRMA LUGU

Firma idee peale tuli tegevjuht Sandra Mai, kes plaanis juba 10. klassis uurimistöö asemel õpilasfirmat teha. 11. klassis saigi soov teoks. Idee luua õpiabi keskkond tuli Sandra Mail enda vajadusest. Tal oli põhikoolis probleeme leida usaldusväärseid vastuseid spetsiifilistele küsimustele. Mõnikord ei ole võimalik ega julgust ka õpetaja käest küsida. Vahel on soov teema üle pikemalt arutleda, mida õpetajad alati pakkuda ei suuda. Lisaks on vaja ka eksamiteks või muudeks testideks pikemalt ja edukalt harjutada, millega võib iseseisvalt ikka hätta jääda. Isegi kui leidub mõni tark abivalmis sõber, siis ei saa ka teda iga päev tüüdata. Paljudel õpilastel pole tihti mõtet enam vanemate käest ka abi küsida. AI-d ja internetti kasutades puudub side, mis saavutatakse vaid inimesega suheldes. Miks mitte siis luua selline keskkond, kus õpilased saavad üksteist aidata? On ka olemas sarnaseid keskkondi, aga seal ei kontrolli keegi materjali üle, mis on meile jällegi väga oluline.


Gümnasistid mõistavad põhikooli õppekava ning neil jagub kogemust, nii et nad saaksid olla õpetajad ja anda oma teadmisi edasi. Kuna firma sündis enda vajadusest, siis mõistame, millest võiksid ka teised õpilased puudust tunda. Üks suur eesmärk on muuta õppimine lõbusaks ja kaasaegseks, sest nii jääb materjal paremini meelde. Soovime kaotada pinge, mis võib tekkida liiga palju küsimusi esitades.


Sandra Mai alustas keskkonna arendamisega juba suvel. Ta mõtles välja äriplaani ja uuris, kuidas oleks kõige mõistlikum keskkond üles ehitada. Kõikidele põhikooli kooliastmetele on väga raske korraga tähelepanu pöörata, nii et otsustati kõige keerulisema ehk 3. kooliastme kasuks. Sügisel otsis Sandra Mai endale liikmed ning siis registreeriti firma. Suurem arendamine võis alata. Algselt oli plaan keskkond luua oma veebisaidile, aga seal oleks tekkinud liiga palju nüansse ja veebisait ei oleks olnud kasutajasõbralik. Veebisait eksisteerib siiski, aga siin leidub ainult firmat tutvustav info. Otsustasime lõpuks Discordi keskkonnana rakendada, sest see on noorte seas populaarne ja tundus olevat ideaalne lahendus õpiabi pakkumiseks.

MISSIOON

ÕF Õpivoog missioon on

SUKELDUDA KOOS HARIDUSSE.

PÕHIVÄÄRTUSED

SELGUS JA SÜVENEMINE– Iga küsimus peab saama arusaadava ja selge vastuse, millest võiks kindlasti tekkida arutelu, nii et see võimaldab kõikidel pooltel omi järeldusi teha ning sellega teadmisi omandada ja oskusi arendada.

 

PINGEVABADUS JA SALLIVUS– Igal kasutajal peab jääma julgus küsida, soovitada ükskõik mida ja ükskõik millal. Teda ei tohi häbistada ega halvustada, vaid tuleb aidata leida lahendus, olenemata, kui kaua peab teemat käsitlema. Lisaks ei tohi karta teiste õpetamist- proovimine on kõige tähtsam!


USALDUSVÄÄRSUS– Kõik küsimused peavad saama põhjaliku, inimliku ja mitmevaatelise vastuse, mida tehnoloogia ei suuda jäljendada.

 

UUED ÕPPIMISVIISID– Oluline on käia ajaga kaasas ja otsida iga päev uusi lahendusi, et hariduse ja mõtlemisoskuse omandamine sujuks veelgi hõlpsamalt.

VISIOON

ÕF Õpivoog pakub:


ÕPPIMISRÕÕMU SUURE JA TOETAVA KOMMUUNIGA;

 

TEHNOLOOGILISELT ARENENUD LAHENDUSI;

 

KÄTTESAADAVAT, MUGAVALT KASUTATAVAT JA INNUSTAVAT KESKKONDA;


IGALE ÕPILASELE VIISI ENDA HARIDUSSE PANUSTADA;


MOTIVATSIOONI JÄTKUSUUTLIKKUST;

 

VÕIMALUST ARENEDA PÄRIS ETTEVÕTTEKS.

Scroll to Top