Keskkonna juhend

PÕHILINE ÜLESEHITUS

Õpivoog proovipäeva (1 päev tasuta), päevapaketi (2€), nädalapaketi (4€) või kuupaketi (8€) eest tasudes avanevad siin Discordi serveris erinevate õppeainete ja kooliga seotud teemade kategooriad koos foorumilaadsete kanalitega. Nendes kanalites saab esitada Õpilasfirma liikmetele ja kaasõpilastele kooli või õppimisega seotud küsimusi või vastata ise teiste küsimustele. Lahendatud probleemid märgistatakse linnukesega, aga loomulikult võib teemasse veel midagi lisada.

infosc
Keskkonna info kanal Discordis
Keskkonna kasutamise näidis Discordis. Vasakul üleval infokanalid, allpool õppeainete kategooriad

GÜMNASISTIDEST ÕPETAJATE AJAGRAAFIK

Firma liikmed ehk gümnasistidest õpetajad vastavad küsimustele ja õpetavad konkreetsel ajal, mida saab vaadata kalendris. Kalendris on näha ka, mis päeval ja kui kaua üks gümnasist töötab.

KONSULTATSIOONI BRONEERIMINE

Broneerimise ankeet: https://forms.gle/sshJqjAEVen54HPn6. Konsultatsiooni eest lisatasu ei küsita, v.a., kui enne aja broneerimist pole ostetud veel paketti või on soetatud proovipäev. Siis võrdub broneering päevapaketiga (2€). Palun soetada pakett enne broneerimise ankeedi ära saatmist siin, muidu ei lähe ankeet arvesse.

 

Õpilasfirma liikmetega ankeedi abil kontakteerudes on võimalik broneerida eraldi aeg põhjalikumaks küsimustele vastamiseks ja selgitamiseks. See variant sobib pigem neile, kes soovivad mõne teema kohta rohkem teada, mitte konkreetset ja kiiret vastust. Aja broneerinud õpilased on pingereas kõige esimesed ehk nemad saavad oma probleemile gümnasistidest õpetajatelt kõige esimesena lahenduse. Broneeringut on näha ka kalendris, et keegi samale ajale ei broneeriks. Konsultatsiooni vestlus toimub ikkagi Discordi foorumis. Õpilasfirma otsustab ise, palju broneeringuid ta ühe päeva jooksul võtab, millest teatab ta ka klientidele.

Kalendri näidis

ÕPPEMATERJALID

Iga kategooria all asub ka õppematerjalide kanal, kuhu saab kõigile üles laadida konkreetse valdkonna õppematerjale.

Reaalainete õppematerjalide kanal

VABA VESTLUS ÕPILASTE VAHEL

Klientidele on loodud ka modereeritud vaba vestluse kanalid. Lisaks pakub Õpivoog veel häälekanaleid. Häälekanalite alla kuulub ka “lava”, kus saab korraldada erinevaid üritusi ja koosolekuid.

Vaba vestluse kanalid

PUNKTID

Küsimustele vastamise ja õppematerjalide üleslaadimise eest teenitakse punkte, mille arvu otsustavad Õpilasfirma liikmed. Ühe vastuse andmise või ühe õppematerjali üleslaadimise eest saab teenida 1-3 punkti. Punkte on võimalik teenida ka siis, kui õpilane liitub olemasoleva vestlusega ja annab oma panuse probleemi lahendamiseks. Gümnasistidest õpetajatelt abi küsides on eelis nendel kasutajatel, kellel on rohkem punkte. Nad tõusevad pingereas ehk nende probleem saab selle võrra kiiremini lahenduse (kõige suurem eelis on siiski aja broneerinud õpilastel). Piisavalt pühendumust näidanud kasutajatele on võimalik pakkuda aina rohkem isikupärasemat lahendust, koostööd ja lõpuks ka erihindu. Punkte lunastatakse ainult sel juhul, kui vestlus toimub foorumilaadsetes kanalites ja on asjakohane ehk jutu eest, mida räägitakse vaba vestluse kanalites, punkte ei saa.

Oma punktide arvu saab jälgida #punktid kanalis

KONTAKT

Alati võib meile anda soovitusi #soovitused kanalis, et keskkond veelgi sujuvam oleks. Pretensioone ja täpsemaid küsimusi keskkonna kohta saab esitada #küsimused kanalis, saates (töötavale) firma liikmele Discordi sõnumi või e-kirja aadressile ofopivoog@gmail.com. 18.00-20.00 võtab kõnesid vastu ka tegevjuht Sandra Mai (+372 56223086).

Soovituste kanal

Discordi serveri tutvustus

Scroll to Top